Vår miljö 1930-2030

kraftens hus borås För att nå framgång i miljöpolitiken krävs internationella lösningar. Det är en tydlig slutsats i rapporten "Vår miljö 1930-2030", som tagits fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv med syftet att ge perspektiv på miljöfrågorna. På dessa sidor presenteras alla resultat från en rapport framtagen 2009.

måste inte vara på engelska Blir miljön bättre eller sämre? Det är säkert en fråga som vi ställt oss litet till mans efter alla motsägelsefulla rapporter på senare år. Hela svaret kommer inte att kunna levereras i den rapport som presenteras under rubriken "Vår miljö" här på svensktnaringsliv.se.  Däremot får läsaren en kortfattad översikt av sex viktiga miljöområden. Svaret är nämligen rätt komplicerat, eftersom den svenska miljön i stor utsträckning påverkas av verksamheter i andra länder. Fokus för denna rapport är de svenska bidragen till miljöpåverkan. Och då är svaret entydigt: Det blir bättre!

vägglöss hund kostnad Syftet med denna rapport är att ge perspektiv på miljöfrågorna. Rapporten kan också ses som ett inlägg i argumentationen för nödvändiga internationella lösningar. Utvecklingen redovisas under ett hundraårsperspektiv, 1930-2030. De innebär att redovisningen börjar redan före andra världskriget och slutar först några decennier framåt.

tilltugg fest tunnbröd De diagram som redovisas för de berörda åren baseras huvudsakligen på en sedvanlig litteraturgenomgång. Praktiskt taget alla uppgifter baseras på tidigare publicerade data. I några få fall har det varit nödvändigt att komplettera beräkningarna för att bilden skall bli fullständig. Underlaget för alla beräkningar redovisas.

sønderjyske fodbold trup Från Svenskt Näringslivs sida hoppas vi att resultaten i denna rapport kan bidra till en konstruktiv diskussion kring hur morgondagens miljöpolitik bör utformas. Hitintills har miljöpolitiken i stor utsträckning fokuserat på nationella åtgärder. Med kunskap om positiva resultat av vidtagna åtgärder och med insikt om miljöfrågornas gränsöverskridande karaktär samt vårt beroende av vår omvärld befinner sig Sverige i ett nytt läge. En tydlig slutsats i rapporten är: För att nå framgång i miljöpolitiken krävs internationella lösningar.

vad betyder betalning utgår Rapporten har utarbetats av Richard Almgren, Green Business AB på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Som avslutning till varje kapitel och i en avslutande kommentar finns några personliga kommentarer från författaren. Richard Almgren är civilingenjör och verksam som konsult och vd i Green Business AB. Han har lång erfarenhet av de frågor som berörs och svarar själv för de bedömningar som görs i rapporten.

hyra kläder bröllop göteborg
Ansvarig för Miljöpolices Svenskt Näringsliv