europakarta med länder och huvudstäder Konkurrenskraftig mervärdes-, energi- och punktskatt

ord om kärlek på engelska Det pågår en global trend med ökade inslag av beskattning av konsumtion och samtidigt minskad beskattning av arbete, företagande och ägande. När mervärdesskatt, energi- och punktskatter ökar i betydelse behöver både nivån och utformningen vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden.

svensk tronföljd gustav vasa Skattesatserna och regelverket i övrigt får inte leda till konkurrenssnedvridningar, något som är särskilt viktigt när det gäller verksamheter som bedrivs i offentlig kontra privat regi. Skillnader i skattebehandling mellan olika branscher bör inte heller vara för stor. Förenklingar och förbättringar av komplicerade momsregler behövs för att minska den administrativa bördan för företagen.

gjorde pinocchio borås Energi- och miljöskatter behöver utformas så att de åstadkommer avsedd effekt till lägsta möjliga kostnad. Det är också angeläget att undvika dubbla och flerfaldiga styrmedel.