ikea malm byrå 4 lådor ek Konfliktreglerna behöver ändras

angered care vårdcentral flashback Vi vill värna kollektivavtalen. Deras ställning hotas av de långtgående konfliktmöjligheterna på arbetsmarknaden. Konflikter kan få oproportionerliga konsekvenser och leda till att avtalsutvecklingen fördröjs eller hindras. Respekten för arbetsfred och gällande avtal behöver stärkas.

tillåta cookies från tredje part explorer högtryckstvätt kärcher k2 car credit suisse ag 8070 zürich swift fysisk aktivitet depression ångest donna beauty omdömen statistik och information det dras pengar från mitt konto polisutryckningar örebro län sx22e4c3
växer på myr
övernatta spökhus skåne sådana tror på ödet korsord Foto: ANDERS WIKLUND / TT

håller upp försvaret En väl fungerande arbetsmarknad är grunden för att vi ska få fler jobb och ökande välstånd i Sverige. Reglerna för konflikter vid förhandlingar mellan fack och arbetsgivare är en viktig del av detta.

har ätit upp engelska Svenska företag verkar i en allt hårdare global konkurrens. Företagen är sårbara för störningar till följd av konflikter eller konflikthot på den svenska arbetsmarknaden – det påverkar deras konkurrensförmåga och möjligheter att behålla och skapa jobb i Sverige.

lägga till förnamn kostnad Förändrade konfliktregler skulle bidra till fler jobb och bättre välståndsutveckling i Sverige.

Vi vill:

  • Införa en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder – stridsåtgärdens syfte och omfattning ska stå i proportion till konsekvenser och effekter för företagen och allmänheten
     
  • Begränsa möjligheten till sympatiåtgärder – stärk respekten för arbetsfreden
     
  • Stärka skyddet mot samhällsfarliga stridsåtgärder
     
  • Skydda företag som omfattas av representativt och rikstäckande kollektivavtal mot stridsåtgärder från konkurrerande fackförbund.